סוזנה ואלון

צילום: חיים אפריאט | עיצוב: מיטל ישראלי