מפה בית על הים
רשיון

Same place - different design

מקום 1