מפה בית על הים
רשיון

מיכל ויובל - חלום ליל קיץ

החתונה של מיכל ויובל 
צילום: מורן מעין