מפה בית על הים
רשיון

לוטם ודור - השביל הזה מתחיל כאן

החתונה של לוטם ודור 
צילום : מורן מעין