מפה בית על הים
רשיון

דנה ומיקי - חתונת שישי על הים

החתונה של דנה ומיקי 
צילום : חיים אפריאט